Azkorri hezkuntza-proiektua

Hezkuntza-proiektua
colegio

Natura-ingurune ikusgarri batean dago Azkorri Ikastetxea, zeina beren seme-alabentzat ahalik eta heziketarik onena nahi zuten familia batzuen gogoetatik sortua baita. Proiektu berritzailea da Azkorri; garaian garaikora egokitzen jakin du, eta iraultza teknologikoak bultzatuta, azkar eta erabat ari da eraldatzen, betiere egungo gizartearen premiei eta itxaropenei erne.

Duela urte gutxi, ezin genuen irudikatu ere egin bizi dugun garapen teknologiko eta digital izugarria. Garapen hori dela eta, aldatu egin behar izan dugu hezten ari garen herritarren profila. Delors txostenaren emaitzak oinarri hartuta, agindu hau bidali zien UNESCOk munduko herrialdeei, hezkuntzaren lau zutabeak gara zitzaten: ezagutzen ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea, izaten ikastea.

Gure ikasleek berenganatzen dituzten gaitasunek erraztu egiten dute haien etengabeko egokitzapena eta ikaskuntza, norberaren sormena zein elkarlanean jarduteko komunikazio-trebetasunak eta enpatia sustatzen, eta ezagutza praktikara eramanda abileziak garatzeko aukera ematen. Horrela lortuko dute gure ikasleek ezagutza, ahalmen kritikoa eta oreka emozionala duten gizon-emakume bihurtzea; zoriontsu izatea, alegia. Hori da, hain zuzen ere, gurasoek eta hezitzaileok nahi duguna.

2016an, ikastetxe osorako estilo pedagogiko erkide bat ezartzea erabaki zuen Azkorri Ikastetxeak, hezkuntza-etapa bakoitzaren berezitasunak errespetatuz, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak proposatutako HEZIBERRI 2020ren gaitasun-irizpideei jarraikiz, hiru kudeaketa-lerro hauek aintzat hartuta: ikaskuntza-eremuaren kudeaketa, irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuaren kudeaketa, eta gaitasunen kudeaketa.

Gizaki bakoitzaren berezitasunari diogun begiramen irmoarekin bat dator eskaintzen dugun arreta pertsonalizatua. Gure ustean, berezko dohaina da inperfekzioa, eta lagungarria hobetzen jarraitzeko; nolanahi dela ere, gizarte aurreratuei dagokien inklusio-ikuspegitik begiratu behar da.

Zenbait baliabide ditugu arreta pertsonalizatu hori bermatzeko:

Orientabide psikopedagogikoko taldea

Hauek osatzen dute ikastetxeko orientabide psikopedagogikoko taldea: orientazio-alorreko profesionalek, laguntza pedagogikoko irakasleek eta pedagogia terapeutikoan jarduten diren profesional adituek.

Laguntza eta errefortzu pedagogikoko taldea

Laguntza pedagogikoko taldearen helburu nagusia hau da: laguntzea ikaskuntza-prozesuetan sortzen diren zailtasunak gainditzen. Ikuspegi zabal batetik esku-hartzen dute taldeko kideek: inklusibitateaz baliatzen da ikasleek behar dituzten gaitasunak eskura ditzaten, eta ikaskuntza-abiadura desberdinen normalizazioa ikasle bakoitzaren berezitasunak sustatzen ditu.

Pedagogia terapeutikoko taldea

Hezkuntza-premia bereziak (HPB) dituzten ikasleak artatzen ditu Pedagogia Terapeutikoko taldeak (TP), gizarte-, hezkuntza- eta/edo osasun-alorretako eragileen, familien eta irakasleen arteko lankidetza proposatuz, arreta berezia behar dutenen beharrei erantzuteko.

Haur Hezkuntzako Arreta Goiztiarreko Programa

Hezkuntza Sailak sustatzen duen Arreta Goiztiarreko Programa erabiltzen dugu Haur Hezkuntzan, ikaskuntzako zailtasunen diagnostiko goiztiarra egin eta arazoari berehala ekiteko, bai baitakigu funtsezkoa dela detekzio goiztiarra bide horretan aurrerapen esanguratsuak lortzeko.

Bizikidetza hobetzeko, protagonismo handiagoa ematen diegu ikasleei, garapen pertsonal eta sozialeko prozesuan izaten dituzten gatazkak eta bestelako egoera emozional biziak konpontzen laguntzeko. Emaitza onak ekarri ohi dituzten zenbait baliabide erabiltzen ditugu horretarako; besteak beste, Ikasle Laguntzaile ekimena, ikasleen elkarlaguntza sustatzen duena.

Jazarpenaren aurkako KiVa Programa ere erabiltzen dugu. Finlandiako Turkuko Unibertsitatean egindako zenbait ikerketa ditu oinarri programa horrek. Eskola-jazarpenari buruzko proiektu berritzailea da KiVa Programa, eta puntako ikerketak eta mekanismoak baliatzen ditu arazo horri aurre egiteko.

Errespetua, berdintasuna eta prebentzioa sustatzen ditugu sexu-indarkeria saihesteko; besteak beste, Beldur Barik ekimen motibatzailea. Emakundek sortua da ekimena, eta ikus-entzunezko euskarria du; hamabi urtetik 26ra arteko gazteei dago zuzendua, eta programaren jarrerak eta mezuak erakusten dituzten ikus-entzunezko adierazpen artistikoak saritzen ditu.

Lantzen dugun neska- eta mutiko-profilak ezaugarri hauek bultzatzen ditu, guztiak ere ekintzailetzaren sustagarriak: ekimena, lidergoa eta kudeatzeko eta taldean jarduteko gaitasuna. Horretarako, “ekintzailetza-ekosistemak” prestatzen ditugu, gaitasunen garapenari lagundu diezaioten.

Badira jada zenbait urte Kultura Ekintzailea Sustatzeko programak bultzatzen dituela gure ikastetxeak helburu horiek lortzearren; esate baterako, StartInnova, non bigarren urtetik hartzen baitugu parte eta zenbait sari eskuratu baititugu, urtero, 16-18 urteko ikasleentzako atalean.

Irakurketa-idazketa

Garrantzi handia ematen diogu irakurketa-idazketari, funtsezkoa baita ikaskuntza berriak eskuratzeko eta ikasleen bizitza osoko garapen pertsonalerako. Hau da gure ardatzetako bat: Lehen Hezkuntzako lehen ziklorako software espezifiko batez Eduardo Herrera psikologo eta pedagogoak prozesu horri laguntzeko diseinatutako programa bat (“Trazoleo”).

Nazioartera hedatzen

Eleaniztasuna sustatzen du Azkorriren hezkuntza-proiektuak, eta hainbat ekimen garatzen ditu, atzerriko zenbait ikastetxerekin elkarlanean, ingelesa ahozko eta idatzizko ohiko komunikazio-hizkuntza izan dadin: Etwinning proiektuak, adibidez, zeinaren bitartez gure familien ikuspegiarekin eta balioekin bat datozen Europako zenbait ikastetxe ospetsurekin trukeak egiten baititugu; edo murgiltze-esperientziak, non ingelesa baita zenbait ikasgaitako komunikazio-hizkuntza; edo nazioarteko ikastetxeetan ikasturteak egiteko gure ikasleek dituzten aukerak… Hizkuntza aldetik emaitza bikainak lortzea bermatzen dute ekimen horiek guztiek.

Trukeei esker, beste kultura batzuetako hizkuntzan, gizartean eta hezkuntzan murgiltzen dira gure neska-mutikoak, eta beste ikasle batzuekin eta haien familiekin bizitzen. Ikasbide ederra da ikasleentzat, eta beste gizarte batzuk ezagutzeko aukera bikaina.

Kanpo-azterketak

Bilboko British Councilekin elkarlanean, gure neska-mutikoek ingelesezko jarduteko duten gaitasuna neurtzen dugu. Horretarako, Cambridgeko azterketak egiten dituzte ikasleek, hala nahi dutenek, ikastetxean bertan.

Aztertzaile ofizialek egiten dituzte azterketak:

● Young Learners English Test,Starters, Movers eta Flyers mailak, Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetan.
● PET(Preliminary) eta Firs Certificate for schools eta Advanced (CAE) DBHn eta Batxilergoan.
● Hitzarmena dugu Bilboko Instititu Frantsesarekin gure ikasleek ikastetxean bertan egin ditzaten DELF A1, DELF A2, DELF B1 eta DELF B2 azterketak.
● Ikastetxetik kanpo B2 eta C1 egiaztagirietarako azterketak egiteko aukera eskaintzen diegu hala nahi duten ikasleei.

Ulibarri proiektua

Euskararen hizkuntza-normalizazioari laguntzeko proposamen berriak egiten ditu urtero gure ikastetxeak, Ulibarri proiektuaren bitartez. Harremanetan jarduteko eta komunikatzeko euskararen erabilera normaltzea da Azkorriren xedea, eta irmoki aurrera egitea euskara gutxi erabiltzen den gure ingurune honetan.

Teknologia hezkuntzarako tresna eta haren xede bihurtzeko ikaskuntza-inguruneak sortzea ere lehentasunezko helburua du Azkorri Ikastetxeak, eta alor horretan ere nabarmentzen da gure familia-kooperatibaren ikuspegia eta ahalegina. Azkorri Ikastetxeko profesionalek aztertu, ikertu eta behatu egiten dute teknologiaren garapena, gure neska-mutikoen gaitasun-bikaintasuna lortzeko behar diren proposamen metodologikoak eta didaktikoak garatzeko.

Nazio Batuen jasangarritasun-helburuak iristeko herritarrek ere lagun dezaten, munduaren ikuskera jakin bat eman behar zaie ikasleei, hots, erantzukizun bat dutela jakinarazi behar zaie, denon onerako ari direla adierazi, eta ikuspegi kritikoz hornitu.

Urteak daramatza Azkorrik ikuspegi hori lantzen, zenbait proiektu esanguratsuren bidez; besteak beste, Eskolako Agenda 21 Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, DBHn eta Batxilergoan. Honenbestez, gure neska-mutikoek aztertu eta ulertu egiten dituzte beren inguruneko ingurumen-arazoak, eta herritar arduratsuak izateko prestatzen ditugu, ingurumenaren aldetik bidezkoagoa eta ekologikoki jasangarria den gizarte batean bizi daitezen.

creciendo contigo