DBH

Hezkuntza-proiektua
colegio

Oinarrizko hezkuntza osatzen duen nahitaezko etapa, lau ikasturtekoa, 12 urtetik 16ra bitarteko ikasleek egin beharrekoa. Izaera bikoitza du —amaierakoa (berezko zentzua duena) eta prestakuntzakoa—, eta nahitaezko hezkuntzaren ondorengokorako oinarriak ezartzen ditu.

Ezaugarriak:
● Familia-giroa, hurbiltasuna
● Tutoretza pertsonalizatuak eta taldekoak.
● Orientabide akademikoa.
● Arreta berezia ikasteko zailtasunak dituztenei.
● Irakaskuntza hirueleduna (ingelesez ematen dira ikasgai batzuk).
● Ikasle guztiek ikasten dute frantsesa.
● En DBHko laugarren mailan, gure ikasle guztiei ematen zaie Ekonomia eta Fisika eta Kimika. Gainera, hautazko ikasgai hauetako bat aukeratzen dute: Kultura Klasikoa, Biologia eta Hezkuntza Plastikoa.
● Besteak beste, balio hauei buruzko hezkuntza:

 1. Afektibitate- eta sexu-hezkuntza
 2. Drogei buruzko hezkuntza
 3. Berdintasunari eta aniztasunaren integrazioari buruzko hezkuntza
 4. Giza eskubideei buruzko hezkuntza
 5. Bakeari buruzko hezkuntza
 6. Ingurumenari buruzko hezkuntza
 7. Osasunari buruzko hezkuntza
 8. Kontsumoari buruzko hezkuntza
● Gaitasunen bidez jorratzen ditugu alor guztiak:
 1. Komunikazio-, hizkuntza- eta literatura-gaitasuna.
 2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko gaitasuna.
 3. Izaten ikasteko gaitasuna.
 4. Ekimena eta ekintzailetza garatzeko gaitasuna.
 5. Elkarrekin bizitzeko gaitasuna.
 6. Gaitasun diziplinarrak (ikasgaiaren edukiak).

creciendo contigo